Idrotts- och Kulturcentrum Scandinavium i Göteborg Aktiebolag

Organisationsnummer

556125-8616

Telefon

Hittar inga uppgifter

Adress

c/o Higab Ab
Box 5104
402 23 Göteborg

Antal ansvariga

13 personer

Gick inte att fastställa exakt adress

Företaget har en boxadress så det går inte att fastställa exakt adress.

Ansvariga

Ekonomi

Det finns inga bokslutsuppgifter

Företagsuppgifter

2019-08-21
Juridisk person
Organisationsnummer 556125-8616
556125-8616
Firmanamn Idrotts- och Kulturcentrum Scandinavium i Göteborg Aktiebolag
Idrotts- och Kulturcentrum Scandinavium i Göteborg Aktiebolag
Bolagsform Aktiebolag
Aktiebolag
Säte Göteborg, Västra Götalands län
Göteborg, Västra Götalands län
Status Upplöst genom fusion 2016-02-19
Upplöst genom fusion 2016-02-19
 
Adress
C/O-adress Higab Ab
Higab Ab
Gatuadress Box 5104
Box 5104
Postadress 402 23 Göteborg
402 23 Göteborg
 
Registrering
Bolaget bildat 1969-01-21
Bolaget registrerat 1969-05-07
Registreringsdatum 1969-05-07
Bolagsordning 2014-10-11
 
Skatteuppgifter
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Avregistrerad för F-skatt
Avregistrerad för F-skatt
Moms Ej aktiv i momsregistret
Ej aktiv i momsregistret
 
Svensk näringsgrensindelning SNI
00000 - Verksamhetsbeskrivning saknas
00000 - Verksamhetsbeskrivning saknas
 
Verksamhetsbeskrivning
Det kommunala ändamålet är att stimulera kultur och näringsliv i Göteborgs kommun och bereda i första hand kommunens befolkning tillfälle till utveckling, undervisning, nöje och avkoppling. Bolaget har till föremål för sin verksamhet att projektera, uppföra och förvalta byggnader och anläggningar, som skall upp- låtas och uthyras för kongresser, konferenser, utställningar, teaterföreställningar, galor av skilda slag och idrotts- arrangemang samt att bedriva annan liknande verksamhet. Bolaget ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. och 8 kap. 3c kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliserings- principen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika, förbud att lämna stöd åt enskild och förbud att ta högre avgift än som svarar mot kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd med- ger undantag. Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i bo- lagets verksamhet som gäller förvaltning av kommunal egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av fast och lös egendom. Bolaget ska inhämta Göteborgs kommunfullmäktiges ställnings- tagande innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. Denna §3 får inte ändras utan medgivande av Göteborgs kommunfullmäktige.
 
Firmateckning
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av Björklund, Margita Christina Fagerlund, Bo Jöran Kristiansson, Esse Stefan Sylvesten, Göran Robert Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder
 

Registrerat på adressen

Box 5104
402 23 Göteborg