Checkbiz

Registervård och uppdateringar

Registervård och uppdateringar

Oavsett om du har ett kund-, leverantörs- eller medlemsregister är det viktigt att du håller det uppdaterat. Ett aktuellt register är en förutsättning för att effektivt kunna skapa lönsamma affärer med rätt kunder eller leverantörer. Utifrån ert register kan vi tillsammans med er hitta era mest lönsamma kunder eller vilka som faktiskt kostar mer än vad de är ger.

API

Snabba API: er för att enkelt få in rätt information på kunder eller leverantörer i era system från första stunden, antingen som en front-end eller back-end setup. Beroende på vad som önskas så kan uppgifter hämtas från personnummer, organisationsnummer eller telefonnummer.

Personnummersättning

Självklart kan vi hjälpa er med att förädla er kunddata med att verifiera eller klä på personnummer. Med rätt data i era register så säkerställer ni ju rätt beslutsunderlag för hela ert företag oavsett vilken del som ska ta del av underlaget. Naturligtvis kan vi även göra det här med telefonnummer om det skulle behövas.

Avisering

Löpande uppdatering på personuppgifter i er kund – medlemsregister för korrekt namn – adressuppgifter samt olika status så som avliden eller utvandrad. Ni kan även välja att i en och samma avisering ha uppdatering på telefonnummer. Via aviseringen så säkerställer ni att ni hela tiden har korrekt data.

Analys

Vi erbjuder olika former av analyser på ert register, så som att identifiera gemensamma kännetecken på era mest lönsamma kunder, till att hitta vilka kunder som kostar mest tid att bearbeta. Genom prediktiv analys kan vi hjälpa er att tidigt identifiera de kunder som har störst potential men även vilka som löper störst risk att säga upp sina avtal. Utgångspunkten för oss är att gräva där ni står, dvs. hur kan ni öka försäljningen på befintliga kunder i kombination med lönsam nykundsbearbetning.

Checkbiz – systerbolag till Ratsit. Checkbiz – systerbolag till Ratsit.