Företag på Mjölnare Isidors väg Gemens. Brevl (1 st)