Svenska generaldirektörer och myndighetschefer

Svenska generaldirektörer och myndighetschefer

Statliga myndigheter

I Sverige har vi drygt 220 statliga myndigheter som till exempel Polisen, Kronofogdemyndigheten och Rymdstyrelsen. Myndigheterna skall se till att de lagar som riksdag och regering beslutar om efterlevs. Regeringen ger instruktioner till myndigheterna om hur de skall arbeta och hur mycket pengar myndigheten har till sitt förfogande.

 

Generaldirektörer

Regeringen utser myndighetens chef som kallas generaldirektör. Tjänsterna som generaldirektör kan man alltså inte söka hur som helst då regeringen alltid utser generaldirektören för de statliga myndigheterna.  

 

Vad är Elefantkyrkogården?

På Regeringskansliet finns en avdelning som man i folkmun kallar för elefantkyrkogården. Där hamnar ofta generaldirektörer eller andra höga chefer som får avsked från sin post från statliga myndigheter. Man får ofta ha kvar sin lön men man får inte längre arbeta med det man gjorde i sin tjänst som generaldirektör eller hög chef.

 

Generaldirektörer och dess myndigheter

I listan nedan finner du de vanligaste i media förekommande myndigheterna och dess generaldirektörer och myndighetschefer.

Vad tjänar personerna i listan?

Genom Lönekollen kan du, helt anonymt, se lön, inkomst och anmärkningar. Klicka på personen du är intresserad av och köp Lönekollen.

Vad tjänar personerna i listan?

Genom Lönekollen kan du, helt anonymt, se lön, inkomst och anmärkningar. Klicka på personen du är intresserad av och köp Lönekollen.

 

Läs mer om andra offentliga personer