Betalningsanmärkning - Vad är en betalningsanmärkning?

Vad är en betalningsanmärkning?

En betalningsanmärkning mäter viljan/förmågan att betala en skuld i tid. Om man till exempel inte betalar en faktura i tid och heller inte betalar efter påminnelse kan detta leda till att man får en betalningsanmärkning. I dagligt tal talar man ofta om anmärkning och detta är det samma som betalningsanmärkning. 

 

Hur länge står en betalningsanmärkning kvar?

En betalningsanmärkning står kvar i tre år på privatperson hos kreditupplysningsföretagen och kan leda till att man har svårt att få t ex lägenhetskontrakt, ta lån i bank eller få telefonabonnemang. 

Betalningsanmärkningen står kvar även om man betalar skulden under de tre år som betalningsanmärkningen står kvar hos kreditupplysningsföretagen. Om betalningsanmärkningen var felaktig från början kan den tas bort, dementeras, av den part som genererade betalningsanmärkningen. 

 

Vad är A-mål och E-mål?

Betalningsanmärkningar delas in i allmänna mål och enskilda mål. Dessa förkortas ofta i vardagligt tal som A-mål och E-mål. Ett A-mål avser skulder som skatter och andra avgifter till staten. Exempel på A-mål är skatter och böter. E-mål avser skulder till så kallade vanliga företag. Exempel på E-mål är kontokortsskulder och hyresskulder. 

 

Anders Johansson, VD på Ratsit, om betalningsanmärkningar

Att inneha betalningsanmärkningar innebär alltid problem. - Att vara belastad med en betalningsanmärkning gör att du till exempel får svårt att få ett hyreskontrakt säger Anders Johansson, VD på Ratsit. I dagsläget kontrollerar nästan alla hyresvärdar hur hyresgästen ser ut ekonomiskt och många fastighetsbolag har en kreditpolicy som säger att man inte får inneha betalningsanmärkningar för att bli godkänd som hyresgäst.

 

 
Vilken roll spelar betalningsanmärkningar i ett kreditgivningsperspektiv?

Att kontrollera kreditvärdigheten innan man ingår avtal med en person är väldigt vanligt. Det som väger tyngst i en kreditgivningsprocess är förekomsten av betalningsanmärkningar. Man väger naturligtvis in inkomst, ålder och så vidare men betalningsanmärkningar är den starkaste signalen på hur man sköter sin ekonomi. Det spelar så att säga ingen roll om man har en mycket hög månadsinkomst om man samtidigt inte betalar sina räkningar.  

 

Kronofogdens hemsida kan du läsa mer om betalningsanmärkningar.