Bolagsengagemang - Vad är bolagsengagemang?

Vad är bolagsengagemang?

Ett bolagsengagemang ger bland annat svar på vilka styrelseuppdrag som en person har. Olika uppdrag förekommer i olika bolagsformer. De vanligaste befattningarna i ett aktiebolag (AB) är styrelseledamot och styrelsesuppleant. Enskilda firmor som är registrerade på Bolagsverket finns med i förteckningen över en persons bolagsengagemang men inte de enskilda firmor som endast är registrerade på Skatteverket.

 

Vilka olika befattningar kan man ha i ett bolagsengagemang?

Det finns ett stort antal befattningar som kan förekomma i en persons bolagsengagemang. Nedan följer några av de vanligaste:

 

  • Styrelseledamot - Aktiebolag
  • Styrelsesuppleant - Aktiebolag
  • VD - Aktiebolag
  • Revisor - Aktiebolag
  • Bolagsman - Handelsbolag
  • Kommanditdelägare - Kommanditbolag
  • Komplementär - Kommanditbolag
  • Innehavare - Enskild firma

 

Frågor och svar om bolagsengagemang

Vad är komplementär och delägare i ett kommanditbolag?

Komplementär och kommanditdelägare är de delägare som skall finnas i ett kommanditbolag. Kommanditdelägaren ansvarar endast med sin kapitalinsats medan komplementären ansvarar för bolagets alla skulder med sin förmögenhet. Är man delägare i ett kommanditbolag finns detta med i personens bolagsengagemang. 

 

Vad är delägare i ett handelsbolag?

Ett handelsbolag kan ägas av en eller flera delägare. Är man delägare i ett handelsbolag finns detta med i personens bolagsengagemang och då är man bolagsman för handelsbolaget. 

 

Visas bolagsengagemang i övriga bolagsformer?

När det gäller så kallade övriga bolagsformer såsom ideell förening och stiftelser visas bolagsengagemang som är registrerade hos Bolagsverket. Det förekommer verksamheter som är registrerade hos Bolagsverket men där man inte rapporterat in någon styrelse och i dessa fall presenteras inte bolagsengagemang varken på verksamheten eller på personen. 

Läs mer om bolagsengagemang på Bolagsverkets hemsida