Vad är en c/o adress?

Vad är c/o adress?

C/o är en förkortning av det engelska uttrycket "care of" och används i betydelsen av att någon tar hand om eller har ansvar för posten som kommer.

En c/o adress används ofta om man har ekonomisk förvaltare (god man) utsedd då all post skall skickas till förvaltaren och inte till den person som har en ekonomisk förvaltare utsedd. 

En c/o adress skall alltid användas när en person skall ta hand om och förmedla posten till en annan person. Man skall alltså inte använda c/o i adressen om man är inneboende eller hyr i andra hand. Det finns risk att posten inte kommer fram om till exempel den som hyr lägenheten i första hand har sin post eftersänd. 

Läs mer om adresser på Ratsit A-Ö.

Läs mer om c/o-adress på Post och Telestyrelsens hemsida