Coronakrisen slår hårt mot vissa branscher: Konkurser i Sverige – dag för dag

Publicerad: 2020-04-29
Uppdaterad: 2020-05-23

 

Under Covid-19 och den osäkerhet som följer drabbas Sveriges ekonomi hårt. Sedan krisen kom till Sverige har landet i stort, och vissa branscher i synnerhet, drabbats av en ökad mängd konkurser. Ökningen är på knappt 33 %, eller 357 fler konkurser, under mars och april i år jämfört med samma period förra året visar Ratsits sammanställning av antalet konkurser. Granskar vi siffrorna i detalj utkristalliserar sig en oroväckande bild.

 

Vi har kartlagt konkurser bland Sveriges aktiebolag under mars och april 2020 och jämfört det med samma period förra året, samt även lagt till några jämförelser från första 15 dagarna i maj. Siffrorna som redovisas i diagrammen uppdateras dagligen med färsk statistik som möjliggör att följa konkurserna i realtid.

 

Antal konkurser igår
29
Ner 1 vs föreg dag.
# konk maj 2020
548
hittills i maj.
# konk maj 2019
600
under hela månaden.
# konkurser apr 2020
774
39 % fler än apr -19.
Ack # konkurser
3051
hittills under 2020.
Ack # konkurser
2640
jan-maj 2019.

 

Antalet konkurser – dag för dag och månad för månad

Hur krisen drabbar företagens ekonomi kan ändras fort. Därför uppdaterar vi dagligen med färska siffror på antalet konkurser. Du kan även se statistik månad för månad, och jämföra mot samma perioder 2019.

 

Antal konkurser per dag 2 mars – 22 maj 2020

Dagliga konkurser i Sverige

 

Antal konkurser per månad och jämförelse med 2019Konkurser 2020 vs 2019

  

Trenden hittills är att ökningen av antal konkurser tilltar för varje månad under 2020.

  

 

Ackumulerat antal konkurser i Sverige under 2020 och 2019Ackumulerade konkurser 2020 vs 2019

 

Konkurserna under mars och april i år ökar samt drabbar större bolag jämfört med förra året

I mars 2019 gick 533 företag i konkurs, jämfört med hela 670 stycken i mars i år. Vi ser en ökning på över 25 % fler konkurser under mars 2020.

 

Under april månad har 774 företag gått i konkurs, jämfört med 556 stycken under april 2019. Det är en ökning på knappt 40 %, och alltså en ännu större ökning än den i mars. Dessutom är det inget som pekar på att trenden kommer avta, utan snarare ser det ut som att ännu fler företag riskerar att gå i konkurs under maj 2020, speciellt jämfört med maj 2019.

 

Ökningen av konkurserna är oroväckande stor, men vi ser också att många företag hittills kämpar sig igenom krisen hyfsat väl. Granskar vi detaljerna ser vi dock att fler stora bolag drabbats i år.

 

– Majoriteten av företagen kommer utan tvekan att kunna övervintra även om det blir tufft. Men de som drabbats hårt av reglerna om social distansering står inför konkurs. Räddar vi inte dem, och det kraftfullt och fort, kommer det att ta lång tid att bygga upp ett samhälle som kan erbjuda det vi hade i februari, säger Günther Mårder, VD på Företagarna

 

Antal anställda i bolagen som gått i konkurs

Under mars och april 2019 drabbades 3881 anställda av de konkurser som genomfördes. Under 2020 är den här siffran mycket högre och hela 6261 personer har drabbats av konkurserna under samma period i år. Det är en ökning med 61 %, eller 2380 fler som mist sina jobb i konkurser under 2020.

 

– Vi ser en oroande trend med så pass många människor som blir av med sina jobb – trots att regeringens stödpaket satts in för att förhindra just detta, säger Anders Johansson, VD på Ratsit.

 

Omsättning i bolagen som gått i konkurs

Sett till omsättning i bolagen som gått i konkurs ser vi att fler stora bolag drabbats i år än 2019.  

 

Under mars och april 2019 gick fler bolag som omsatte under 1 miljon kronor årligen i konkurs än under motsvarande period 2020. Under 2020 däremot är det betydligt fler bolag som omsätter över 10 miljoner kronor årligen som gått i konkurs under samma månader 

 

År 2019 var det precis 99 bolag som omsatte över 10 miljoner som gick i konkurs under mars och april. För 2020 är denna siffra 187 bolag till dagens datum, alltså en ökning med 89 %.

 

 

 

Branscherna som är hårdast drabbade: Hotell- och restaurangbranscherna

Vissa branscher verkar hittills klara krisen väldigt bra, medan andra har drabbats extremt hårt. Konkurserna utslaget över alla branscher har ökat med knappt 33 % från mars och april 2019 till samma period i år. Men i vissa branscher är det betydligt dystrare siffror.

 

- Vi rör vi oss snabbt mot ett konjunkturläge för småföretagen som är jämförbart med den djupa lågkonjunkturen i början av 1990-talet eller under finanskrisen 2008-2009. Det krävs kraftfulla åtgärder från regeringen för att detta ska kunna vända. Omsättningsstödet för mars och april är en början men kommer inte räcka för att stoppa vågen av konkurser, säger Günther Mårder, VD på Företagarna. 

 

Hotell- och logiverksamhet – sju gånger fler konkurser

Hotell- och logiverksamhet har drabbats hårdast av alla med nästan sju gånger fler konkurser i mars och april i år jämfört mot förra året. Förbud mot stora folksamlingar, rekommendationer om att hålla sig hemma och stängda gränser gör att väldigt få besöker eller bor på hotell. Trenden fortsätter under de första 15 dagarna i maj där branschen sett 6 st konkurser jämfört med 2 st under hela maj förra året.

 

100 fler restauranger har gått i konkurs

Restaurangbranschen sticker också ut med hela 163 konkurser under mars och april i år. Jämfört med förra årets 63 konkurser under samma period är det en ökning på närmare 160 %. Att folk håller sig isolerade hemma drabbar krogar och restauranger väldigt hårt, vilket också kan förklara varför så många anställda blivit drabbade av årets konkurser. Denna bransch sysselsätter många.

 

Sist sticker även sport-, fritids- och nöjesverksamhet ut med nästan en tredubbling av antalet konkurser i mars och april i år jämför med samma period förra året. En ökning från 5 konkurser under perioden i 2019 till 18 konkurser under samma period i år. Under de första 15 dagarna av maj sticker även arbetsförmedling, bemanning och andra personrelaterade tjänster ut med 8 konkurser att jämföra med 4 st under hela maj 2019.

 

– Bland branscherna som klarar sig sämst syns inte heller några indikationer på att trenden ska vända, utan snarare tvärtom. Under maj månad förväntar vi oss en fortsatt nedåtgående trend med ännu högre ökning av antalet konkurser, säger Anders Johansson, VD på Ratsit.

 

Vi har valt att exkludera branscher där skillnaden mellan perioderna är 1-3 konkurser eftersom det är för små skillnader för att dra några slutsatser, även om det kan bli stora skillnader i procent.

 

Hotell- och logiverksamhet i topp bland de hårdast drabbade

Branscher konkurser under corona

 

Kommuner med stor ökning av konkurser

Under de första 15 dagarna i maj uppvisar kommunerna Norrtälje, Eskilstuna, Uppsala och Göteborg en stor ökning av antalet konkurser. Norrtäljer har ökat från 2 till 11 konkurser under perioden och man hade faktiskt bara 2 konkurser totalt under hela maj förra året. Eskilstuna kommun har ökat från 3 konkurser under förra året till 13 st i år och man drabbades av totalt 8 konkurser under hela maj förra året.

Antalet konkurser i Uppsala kommun har ökat från 3 till 11 st, en ökning med 266 % och under hela maj 2019 gick 6 bolag i konkurs i Uppsala kommun. Uppsala län visar samtidigt en ökning från 6 konkurser första halvan av maj förra året till hela 17 st i år.

Till sist har Göteborgs kommun sett dubbelt så många konkurser under första halvan av maj jämfört med förra året, 26 konkurser i år jämfört med 13 st förra året. Västra Götaland har samtidigt sett lite mer än en fördubbling till 59 konkurser i år, upp från 29 konkurser förra året.

 

 

Om datan

I denna sammanställning har vi valt att endast titta på aktiebolag och inga andra bolagsformer. De konkurser som räknas är de som blivit inledda eller beslutade under perioden, inte de som skickats in som ansökan eller de som blivit avslutade. Detta då en ansökt konkurs väldigt fort blir inledd, medan det kan ta många månader innan en konkurs blir avslutad.

 

Antalet anställda kommer från de senaste årsredovisningarna.

 

Datan kommer från offentliga källor och uppdateras dagligen.