Anna i Stockholm tjänar 83 000 kr mer om året än Anna i Malmö

615
I alla åldersintervaller förutom tonåringar tjänar män mer än kvinnor.

De vanligaste förnamnen i Stockholm, Göteborg och Malmö för kvinnor och män över 18 år är Anna och Johan. Medelinkomsten för kvinnor i Sverige är 245 452 kr och för män 332 514 kr.

Inkomstnivåerna i våra tre största städer skiljer sig dock åt. I Stockholm där man har högst medelinkomst tjänar kvinnor 83 000 kr mer om året än kvinnor i Malmö vilken är den stad med lägst inkomst.

För män är skillnaden ännu högre, dryga 118 000 kr mer tjänar du om du bor i Stockholms kommun. Göteborg ligger närmare riksgenomsnittet, dock lite högre inkomstnivåer för kvinnor.

Medelinkomst män och kvinnor i Stockholm, Göteborg och Malmö kommun

Medelinkomst i Stockholm, Göteborg och Malmö kommun.
Medelinkomst i Stockholm, Göteborg och Malmö kommun.

Medel- och medianinkomst män och kvinnor i Sverige

Graf över medel- och medianinkomst
Översikt skillnaderna mellan medel- och medianinkomst i Sverige.

För att ge visa på skillnaderna i lön mellan män och kvinnor kan man även titta på medianvärdet av inkomsterna. Ett medianvärde kan balansera upp ifall det är några få personer med väldigt hög eller låg inkomst som kan ge ett snett medelvärde för inkomsterna.

Åldersintervaller och skillnader mellan könen

När vi tittar på åldersfördelningar av medelinkomst för kvinnor och män konstaterad vi att högst medelinkomst har båda i åldersintervallen 50 – 59 år, 338 642 kr för kvinnor och 453 047 kr för män.

Detta innebär att män tjänar 114 405 kr mer per år än kvinnor. Viktigt att notera är att i åldersspannet 66 – 79 år är det allra störst skillnad på inkomst. Då tjänar män i genomsnitt 121 255 kr mer per år än kvinnor.

Medelinkomst (kr)

Graf medelinkomst i åldersintervaller
Medelinkomst fördelat på åldersintervaller

Oavsett om vi tittar på medel- eller medianinkomst ser vi att i alla åldersintervaller förutom första gruppen på tonåringar mellan 16-19 år så tjänar män mer än kvinnor.

Medianinkomst (kr)

Graf medianinkomst i åldersintervaller
Medianinkomst fördelat på åldersintervaller

I Ratsitkatalogen visar vi statistik gällande inkomst, skatt, betalningsanmärkningar, skuldsaldo och inkomstmiljonärer för alla Sveriges 290 kommuner.

Källa: Ratsitkatalogen 2017

För mer information kontakta Anders Johanson, VD Ratsit, 0707-77 65 09 [email protected]

Faktaruta
Förklaring inkomst, medel- och medianvärde