En tiondel av landets befolkning står för en femtedel av skatteintäkten

606

Statlig skatt i Sveriges kommuner

Mindre än en tiondel av landets befolkning står för mer än en femtedel av den statliga skatteintäkten. Stockholms kommun, som är hem åt mindre än 10% av landets invånare, bidrar med mer statlig skatteintäkt än 234, eller 80%, av landets kommuner tillsammans.

Ratsit har gjort en sammanställning av den statliga inkomstskatten fördelat på Sveriges kommuner och län. Sammanställningen är baserad på färska siffror från skattedeklaration för inkomstår 2017, utdraget på alla levande människor i Sverige över 16 år.

– Det här är en ganska fascinerande skillnad, säger Anders Johansson, VD på Ratsit. För att sätta siffrorna i perspektiv kan man säga att Stockholms kommun kan betala för hela Sveriges statliga pensioner.

Vad är statlig skatt?

I Sverige betalar alla skatt på sin inkomst. Skatten kallas för inkomstskatt och består av tre olika typer av skatter, nämligen kommunal inkomstskatt, landstingsskatt och en statlig inkomstskatt. Alla som har en inkomst betalar kommunal inkomstskatt och landstingsskatt, medan statlig skatt endast betalas av invånare som tjänar mer än 438 900 kr per år, eller 36 575 kr per månad (siffror från Skatteverket från 2017).

Läs hela artikeln här