Konkurser i Sverige under Coronakrisen

472

Under Covid-19 och den osäkerhet som följer drabbas Sveriges ekonomi hårt. Sedan krisen kom till Sverige har landet i stort, och vissa branscher i synnerhet, drabbats av en ökad mängd konkurser. Läs mer om konkurser under coronakrisen 2020.

Läs mer om konkurser under Coronakrisen