Ratsit inleder samarbete med Laika Consulting

212
Ratsit inleder samarbete med Laika Consulting

Ratsit har inlett ett samarbete med kommunikationskonsulten Laika Consulting, som specialiserar sig mot finansmarknaden, för utveckling och försäljning av trygghetstjänster i syfte att motverka det allt större problemet med ID-kapningar.

Tillsammans med Laika Consulting och dess dotterbolag TrygghetsSpar AB kommer tjänsten att erbjudas till en gemensam kundstock bestående av över en miljon kunder och medlemmar.

ID-kapning är det vanligaste bedrägeribrottet i Sverige

ID-kapningar drabbar årligen cirka 65 000 personer. Det tar ofta tid innan de drabbade själva upptäcker att de blivit utsatta, vilket kan leda till såväl betalningsanmärkningar som långa processer med kreditgivare. Den drabbade anses vara skyldig tills motsatsen har bevisats och förutom ekonomisk förlust brukar även kränkningen för den drabbade vara stor.

Ratsit och Laika Consulting med det Kalix-baserade dotterbolaget TrygghetsSpar lanserar nu en produkt som skyddar kunder i flera steg mot ID-bedrägerier, såväl före som under och efter en potentiell kapning. Ratsit kommer med sin spetskompetens inom kreditinformation och sitt breda kundregister att hantera bevakningen av misstänkta ändringar i privatpersoners uppgifter, som ofta är en indikation på en förestående ID-kapning.

–­­­­Behovet av tjänster mot ID-kapning har ökat dramatiskt. Det ser vi inte minst på att antalet ID-stölder har ökat stadigt de senaste åren. Ratsit är väletablerade inom affärs- och kreditinformation och samarbetet skapar en fantastisk möjlighet att nå ut till en större publik. Gemensamt har vi en räckvidd till mer än en miljon privatpersoner och företagare och vi är övertygade om att det finns ett stort behov av trygghetsprodukter inom ID-skydd på marknaden, säger Ingmar Rentzhog, vd på Laika Consulting.

Ratsit har cirka 800 000 medlemmar och innehar uppgifter om drygt 8 miljoner människor och 2,2 miljoner företag. Företaget har varit aktivt sedan 2006.

–Ur ett långsiktigt perspektiv är samarbetet strategiskt viktigt för Ratsit. Den största fördelen är att vi kommer närmre den finansiella marknaden genom att samarbeta med en aktör som Laika Consulting, förklarar Ratsits vd Anders Johansson.

Jan Nilsson, vd för TrygghetsSpar lägger till:

–Vi har en produkt som är unik till den grad att den inte bara hjälper kunden då de utsatts för brott utan också proaktivt förebygger ID-kapningar. Genom att samverka får vi större möjlighet att erbjuda paketlösningar och skapa mervärde för kunder som använder sig av andra tjänster. Vi ser stora synergier med att erbjuda denna tjänst tillsammans med våra övriga spar- och försäkringslösningar.

Framöver finns även en vision att kunna sluta upp med andra organisationer, med fler av Laika Consultings andra kunder som har större kundstockar inom fond och försäkring.

–Att ha ett skydd mot ID-kapningar kommer vara en lika naturlig del som att ha en pensions- eller hemförsäkring. Trygghetsprodukter bör vara en naturligt integrerad del av annat sparande och försäkring. Därför vore idealet att exempelvis fackförbund eller andra medlemsorganisationer ansluter sig och erbjuder detta som en extra trygghet till sina medlemmar, avslutar Ingmar Rentzhog.

För mer information kontakta:

Ratsit: Anders Johansson, vd, 031-673 801, anders.johansson@ratsit.se

Laika Consulting: Ingmar Rentzhog, vd, 08-440 82 42, ingmar.rentzhog@laika.se

TrygghetsSpar: Jan Nilsson, vd, 070-261 03 37, jan.nilsson@trygghetsspar.se

Om Ratsit AB Ratsit är ett internetbaserat företag som tillhandahåller affärs- och kreditinformation på ett effektivt och nytänkande sätt till enskilda individer – oavsett om informationen ska användas i arbetslivet eller privat. Ratsit användes under år 2014 av 5,5 miljoner privatpersoner och företagare (14 miljoner webbläsare). Ratsit har ca 800 000 medlemmar och 100 000 betalande kunder. Ratsit startades år 2006. Mer information på www.ratsit.se

Om Laika Consulting AB Laika Consulting är en oberoende kommunikationskonsult med rötter inom finansbranschen. Vår styrka, det som skiljer oss från andra, är vår gedigna kunskap och erfarenhet av finansområdet i kombination med ett brett kunnande inom kommunikation. Kort och gott, vi är en kommunikationskonsult som behärskar finans och en finanskonsult som kan kommunikation. Och behovet av god kommunikation i finansbranschen är stort. Sedan starten år 2004 har vi upplevt en stark tillväxt och 2009 utnämndes vi till ett Gasellföretag av tidningen Dagens Industri. Vi fungerar som den naturliga länken mellan våra uppdragsgivare och deras kunder och investerare. Våra uppdrag innefattar allt ifrån strategisk rådgivning till konkreta tjänster inom såväl marknadsföring som investerarrelationer. Bland de som anlitar oss finns banker, fondbolag, försäkringsbolag, kapitalförvaltare, noterade bolag och företag med behov av extern finansiering. Mer information www.laika.se

Om TrygghetsSpar AB TrygghetsSpar är ett fristående privatmarknadsbolag med över 40 000 kunder med huvudkontor i Kalix. Affärsidén är att förmedla enkla och begripliga tjänster inom sparande, försäkring och bedrägeriskydd. Samarbetspartners är Folksam för försäkringar, Söderberg & Partners för fondsparande samt Ratsit för bedrägeriskydd. TrygghetsSpar är anknuten förmedlare till Folksam och kombinerar Folksams långa erfarenhet och aktiva engagemang i etik- och miljöfrågor med Söderberg & Partners erkända kompetens inom riskkontrollerad kapitalförvaltning. Därför kan TrygghetsSpar erbjuda sina kunder både en aktiv sparform med en hög avkastningspotential och en lägre risknivå än konkurrerande alternativ. Avkastningen är emellertid inte garanterad och det faktiska värdet för en placering kan både öka och minska i värde över tid. Mer information www.trygghetsspar.se