SVT Nyheter har tagit hjälp av Ratsits data vid granskning av dödligheten i Covid19

485

SVT Nyheter har granskat överdödligheten på äldreboenden under coronapandemin. Här är boendena som sticker ut, regionerna som drabbats hårdast och de dödligaste dagarna – förklarat i fem grafer.

SVT har undersökt överdödligheten på äldreboenden under några av de mest intensiva coronaveckorna, med hjälp av data från söktjänsten Ratsit. Siffrorna har vi jämfört med ett genomsnitt från motsvarande period 2017-2019

Enligt vår data minskade överdödligheten på äldreboenden i region Stockholm i månadsskiftet april/maj – samtidigt som den ökade i Västra Götaland.