Privatpersoner på Lommaryds-Sköldseryd Gransbo 3 (2 st)