Privatpersoner på Långvakshultet Där Nere 2 (1 st)