Privatpersoner på Sälboda Trädgårdsmästarebostaden 1 (1 st)