Privatpersoner på Stretsbol Västra Brolycka 1 (1 st)