Privatpersoner på Drottning Kristinas väg 3 (1 st)