Privatpersoner på Lilla Björstorp Trollängen (1 st)