Privatpersoner på Sturehov Rättarbostaden 1 (1 st)