Privatpersoner i Morokulien på postnummer 673 93 (1 st)

Gator (antal personer)
En gata kan gå igenom flera postnummer. Det är bara den del av gatan som är inom postnumret som kommer med nedan.