Privatpersoner på Sandbankarna Davidsstugan (1 st)