Privatpersoner på Västra Stillestorpsgatan 17 (24 st)