Privatpersoner i Billdal på postnummer 427 38 (1 246 st)

Gator (antal personer)
En gata kan gå igenom flera postnummer. Det är bara den del av gatan som är inom postnumret som kommer med nedan.