Privatpersoner på Victor Hasselblads gata 41 (23 st)