Privatpersoner i Havdhem på postnummer 623 37 (152 st)

Gator (antal personer)
En gata kan gå igenom flera postnummer. Det är bara den del av gatan som är inom postnumret som kommer med nedan.