Privatpersoner i Brandbergen på postnummer 136 61 (1 960 st)

Gator (antal personer)
En gata kan gå igenom flera postnummer. Det är bara den del av gatan som är inom postnumret som kommer med nedan.