Privatpersoner i Huskvarna på postnummer 561 42 (1 066 st)

Gator (antal personer)
En gata kan gå igenom flera postnummer. Det är bara den del av gatan som är inom postnumret som kommer med nedan.