Privatpersoner i Karlsborg på postnummer 546 95 (407 st)

Gator (antal personer)
En gata kan gå igenom flera postnummer. Det är bara den del av gatan som är inom postnumret som kommer med nedan.