Privatpersoner i Åhus på postnummer 296 35 (1 105 st)

Gator (antal personer)
En gata kan gå igenom flera postnummer. Det är bara den del av gatan som är inom postnumret som kommer med nedan.