Privatpersoner i Romelanda på postnummer 442 92 (1 135 st)

Gator (antal personer)
En gata kan gå igenom flera postnummer. Det är bara den del av gatan som är inom postnumret som kommer med nedan.