Privatpersoner på Drottning Kristinas väg 1 (1 st)