Privatpersoner på Drottning Kristinas väg 19 (1 st)