Privatpersoner på Hennan Wallenbrandtsvägen 7 (1 st)