Privatpersoner i Lund på postnummer 226 47 (2 177 st)

Gator (antal personer)
En gata kan gå igenom flera postnummer. Det är bara den del av gatan som är inom postnumret som kommer med nedan.