Privatpersoner på Per Albin Hanssons väg 10 (51 st)