Privatpersoner på Per Albin Hanssons väg 16 (49 st)