Privatpersoner på Per Albin Hanssons väg 2 C (18 st)