Privatpersoner på Per Albin Hanssons väg 2 D (22 st)