Privatpersoner på Nedre Borgmästaregatan 2 B (18 st)