Privatpersoner i Zinkgruvan på postnummer 696 96 (76 st)

Gator (antal personer)
En gata kan gå igenom flera postnummer. Det är bara den del av gatan som är inom postnumret som kommer med nedan.