Privatpersoner på Östra Kungsladugårdsvägen 10 (32 st)