Privatpersoner på Östra Kungsladugårdsvägen 11 (31 st)