Privatpersoner på Gustav III:s boulevard 43 (26 st)