Privatpersoner på Gustav III:s boulevard 69 (31 st)