Privatpersoner på Pjungserud Sänningsbotten 15 (1 st)