Privatpersoner på Albert Engströmsgatan 2 A (28 st)