Privatpersoner på Albert Engströmsgatan 2 C (30 st)