Privatpersoner på Albert Engströmsgatan 2 H (108 st)