Privatpersoner på Albert Engströmsgatan 31 (18 st)